Biblioteket tar saka:

Sivil flyplass i Rygge

Bibliotekene i Rygge, Moss, Råde og Våler samarbeider om denne ressurssamlingen - for både motstandere og tilhengere av sivil flyplass i Rygge

PS: Denne tjenesten er siden nyttår 2007 bare vedlikeholdt i begrenset grad, da flyplasspørsmålet er avgjort og byggingen i full gang. Spørsmålet om støy og erstatningssaken gjenstår, se nedenfor

Flyplassen

Nyheter

Aktuelle tema

Fagstoff

Debatt

Myndigheter

Partiene

Viktige dokumenter

Andre lenker

Bruk biblioteket

Nettsøk og kvalitet


Flyplassen

Siden før tusenårsskiftet har det eksistert planer om å gjøre om eller utvide den militære flyplassen i Rygge i Østfold til en privat lufthavn - Moss lufthavn Rygge (MLR). Men våren 2006 kom rapportene om flystøy, og debatten i lokalmiljøet skjøt fart. At det blir flyplass ser ut til å være avgjort, men det er derimot ikke spørsmålet om erstatninger til beboere i støysonene. Dette presenterer vi som et Aktuelt tema.Generell informasjon:

Norsk Wikipedia har en artikkel om flyplassen, men foreløpig (juni 2006) mest om forsvarsdelen.

Wikipedia er et flerspråklig «dugnadsleksikon» der kan alle bidra. Forslag til endringer og tillegg kan også overlates til bibliotekarene eller sendes hit, slik at bibliotekene kan bidra til oppdatering av artikkelen.

Utbyggere:

Hovedaktørene er hhv. det private selskapet Rygge Sivile Lufthavn AS (ofte forkortet "RSL") og forsvarssektoren ved Luftforsvaret, støttet av Forsvarsbygg og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Vitale data om RSL finnes f.eks. på Proff Firma- og bransjesøk. Her er også detaljer om regnskap, styresammensetning og aksjonærer osv. NB: Opplysningene om hovedaksjonærer ser ikke ut til å være oppdatert her. I mars -06 ble det kjent at Olav Thon har kjøpt seg inn med 40% av aksjene, jf. Dagbladet.

Rygge flystasjon, dvs. forsvarsdelen. Her fins bl.a. en artikkelen om flystasjonens historie tilbake til 2. verdenskrig.

Kontaktinformasjon fins bl.a. på Østfold.no

Motstandere og berørte:

 • Ryggeaksjonen ble opprettet i november 2006 for å arbeide for erstatning til lokalbefolkningen for støyplager fra flyplassdriften.

 • Foreningen Ja til et godt miljø uten sivil lufthavn i Rygge er ikke på Internett. Etter at Ryggeaksjonen ble opprettet (se ovenfor) har «Ja til et godt miljø...» lagt ned arbeidet mot etablering av flyplassen. Mange av de samme personene deltar nå aktivt i Ryggeaksjonen. Kontaktinformasjon: Leder Svenn Sandberg: Mobil: 95086269 e-post. Nestleder Nils Hole: Mobil: 93242676 e-post.

[Tilbake til toppen]


Nyheter

Nyheter på bibliotekenes egen blogg!

De samarbeidende bibliotekene har opprettet sin egen blogg - Bibliotekenes flyplassblogg - for å informere om siste nytt på nettstedet og andre aktualiteter rundt flyplassprosjektet.


Du kan få disse meldingene raskt og direkte ved å abonnere på bloggens RSS-feed, se lenka nederst på bloggen. Bloggen gir også mulighet for kommentarer.

Hva er en blogg? Hva er RSS?


Siste nytt i norske nettaviser

Her presenterer vi noen enkle faste søk for å vise mulighetene. Alle søketjenestene har lenker til «søketips» for mer avanserte søk og avgrensninger.

 • Søk på «Rygge + lufthavn» i Sesam Nyheter og Kvasir Nyheter. Med Yahoo! kan du på en enkel måte avgrense nyhetene til siste 30 døgn eller siste døgn.

 • Aktuelt: Her er et søk i Sesam på «Rygge + Torp», noe som gir mange treff etter at Norwegian 6.9.06 erklærte at de vil satse på Rygge og har mindre tro på Torp. Kampen tilspisses om flypassasjerene og -selskapene

Du kan også søke i den enkelte avisa, men de tre nevnte tjenestene dekker de fleste nettavisene i ett og samme søk.

 • Moss Avis har en samleside for artiklene sine om flyplassaken, riktignok bare de nyeste.

 • Det samme har NRK Østfold, men her ligger artikler helt tilbake til 2000, inklusive en del radioinnslag.

Nyheter i de øvrige lokalmediene: Treff på «Rygge + lufthavn»:

Avisene i Vestfold er opptatt av planene om flypass i Rygge utfra konkurransen med Torp (Sandefjord lufthavn). Her noen Sesam nyhetssøk på «Rygge + lufthavn» i:

Og her nyheter om «bare» Torp lufthavn, (dvs. altså ikke om Rygge). Og her om Oslo Lufthavn og/eller Gardermoen (navnene brukes mye om hverandre i avisene).

Av riksavisenes nettutgaver har disse flest oppslag om Ryggesaken:

Nasjonalbibliotekets base Norske aviser og tidsskrifter på Internett har lenker til alle norske nettaviser, tidsskrift og nyhetsorienterte nettsteder med innhold tilgjengelig i et eller annet omfang. Her er lista over Østfoldaviser.

For å få FULL OVERSIKT over nyhetsbildet trenger du BIBLIOTEKET, som også har avisenes PAPIRUTGAVER! De trykte avisene inneholder mer stoff enn nettutgavene. Innholdet kan også være forskjellig på nett og papir, særlig når det gjelder leserinnlegg og debatt. I tillegg viser det seg at innholdet i nettutgavene lett kan bli utilgjengelig av ulike grunner. Moss bibliotek har de aktuelle lokalavisene komplett, enten på papir eller mikrofilm. På flere av bibliotekene kan vi også søke for deg etter avisstoff o.a. i databaser vi abonnerer på, særlig Atekst som rommer alle artikler som har stått i papirutgavene til nær 20 riks- og regionaviser tilbake til 1980- og -90-tallet (det vi ikke har direkte tilgang til, skaffer vi fra andre bibliotek). På biblioteket har du GRATIS tilgang til alt dette!

Haster det veldig får du direkte tilgang til aviser i elektronisk pdf-format på BuyAnd Read. Disse er identiske med papirutgavene. Men her kan du ikke søke på ord i tekstene, så du må vite hvilken avis og dato du er ute etter. BuyAndRead er en betalingstjeneste.

[Tilbake til toppen]

Aktuelle tema

Gå til tema:

Erstatning for støy / Flyselskap på RyggeErstatning for støy

Først etter offentliggjøringen i mai av SINTEFs rapport Støykartlegging ved Moss Lufthavn Rygge og det tilhørende støykartet begynte den allmenne debatten om RSL å "ta av" i lokalmiljøet. Dette gjenspeiles f.eks. i Moss Avis som har hatt mange oppslag fra begge sider i debatten; se søk på "SINTEF + Rygge". Forsvaret har seinere varslet at de kommer med nye og sannsynligvis lavere tall for flygninger og dermed mindre støy.

Tidlig ble situasjonen i Rygge sammenliknet med den ved Gardermoen, der et stort antall naboer i mai i år ble tilkjent erstatninger for ulempen ved økt flystøy i en Høyesterettsdom. 22. juni skriver Moss Avis at Naturvernforbundet har tatt kontakt med advokat. Naturvernforbundet har som mål å få med 500 beboere for å forberede søksmål på liknende grunnlag som på Gardermoen.

Verktøy:

 • Ryggeaksjonen ble opprettet i november 2006 for å arbeide for erstatning til lokalbefolkningen for støyplager fra flyplassdriften.

 • Juridisk nettviser fra de juridiske fakultetsbibliotekene i Oslo, Bergen og Tromsø tilbyr lenker til ressurser på emnet Miljørett. Her fins bl.a. oversikt over nasjonale og internasjonale institusjoner og portaler/startsider.

 • Når det gjelder norsk rettspraksis og dommer er det begrenset hvor mye som er fritt tilgjengelig på Nettet. Lovdata tilbyr gratis søk og lesing av aktuelle dommer, men bare i 4 måneder etter at de er avsagt. Men det lokale biblioteket kan skaffe oversikter og materiale fra andre bibliotek og kilder, bl.a. fra Lovdatas betalingsbase. NB: Bruk den gode veiledningen for søk i Lovdata.Flyselskap på Rygge?Nyhet: Første bekreftelse på konkret trafikk fra Rygge kom i Moss Avis 30.1.07 da de tre reiseselskapene Apollo, My Travel og Startour opplyste at sammen skal fylle et t ukentlig fly til Kanariøyene fra høsten 2007.

Her lister vi opp selskap og lenker til artikler:Mylder.no har oversikter over lavprisselskaper og tradisjonelle.

[Tilbake til toppen]

Fagstoff

Skaff deg først en oversikt over emnet

Da er en leksikonartikkel en god start:

Norsk og nordisk:

 • Store norske leksikon lar deg lese begynnelsen av artiklene gratis. Spør biblioteket om de abonnerer så du kan få lese alt, eller slå opp i den trykte utgaven.

 • Caplex er gratis, men har svært korte artikler

 • Dugnadsleksikonet Wikipedia har versjoner på bl.a. norsk; bokmål og nynorsk, svensk og dansk, samt på samisk (svært få artikler p.t.). (Les mer om Wikipedia her).

Engelskspråklig:

Answers.com tilbyr oppslag i flere leksika og kilder samtidig, f.eks. på Aviation eller Noise - pollution.

Tjenesten OneLook gir treff i et stort antall leksika og ordbøker samtidig. f.eks. på emnet Airport eller Noise. NB: Legg merke til funksjonen «Jump to»; en gruppering av treffene etter emne og opprinnelse.

Av leksikaene bør enkelte nevnes spesielt:

 • Columbia (gratis og ganske omfattende og oppdatert)

 • Britannica (bare en brøkdel av hver artikkel er gratis, men spør om biblioteket ditt har abonnement eller kan bestille en utskrift fra andre)

 • Wikipedia (gratis og svært omfattende. Les mer om det her)

Søk på Internett

NYHET:

I Bibliotekenes Luftfarts-Rollyo kan du søke på f.eks. ordet Rygge i et utvalg nettsteder håndplukket av bibliotekarer. Sammenliknet med Google og de fleste andre søkemotorene slipper du mengdene med uaktuelle treff og annonser (Les mer om Rollyo og om BibliotekRollyo).


Disse nettstedene har vi tatt med i Rollyoen ovenfor:

 • Nettstedet Boarding.no er en «nyhetsportal for reiseliv og luftfart».

 • Hangar.no er «portalen for internasjonale luftfartsnyheter»

 • Travel News - «en uavhengig og kritisk formidler av informasjon og kunnskap for alle deler av reiselivet»

 • Finans- og næringsorganet Hegnar Online skriver også om luftfart og samferdsel.

 • N24 er Schibsteds ferske organ for næringslivsnyheter. Foreløpig mye «gjenbruk» av stoff fra Aftenposten og VG.

 • Bygg.no - organ for byggebransjen, bl.a. om større utbyggingsprosjekt, også noe om flyplassen på Rygge.

 • Standby er et skandinavisk reiselivsmagasin med egne nyehter for Norge

 • NHO Luftfart er det nye navnet til Flyselskapenes landsforening (FL).

Tilsvarende kan du i Bibliotekenes Miljøvern-Rollyo søke på Rygge. Disse nettstedene har vi tatt med i denne Rollyoen:

 • Stiftelsen Bellona – arbeider «for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse».

 • Tidsskriftet Miljøjournalen utgis av Norges naturvernforbund. NB: Papirutgaven inneholder mye mer stoff.

 • Miljøpartiet De Grønne er det eneste riksdekkende reine miljøpartiet i Norge

 • Grønn hverdag - «et nettverk av enkeltpersoner, grupper og organisasjoner...» som «gjennomfører vi en nasjonal miljødugnad.

 • Monitor 21 - «informasjonsblad om forskning på bærekraftig utvikling»

 • Putsj.no – utgis av Natur og ungdom

 • Norsk forening mot støy skal ifølge vedtektene «bidra til å redusere og forebygge støybelastning og støyplager i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet.»

 • Økokrim gir ut tidsskriftet Miljøkrim.

 • Miljøstiftelsen Zero er særlig fokusert på skadelige utslipp, også fra transport. Alt fra norske småkommuner til globale oljekonsern er støttespillere.

 • Norges Miljøvernforbund er opptatt av alt fra trygg mat til samferdsel.

Alle øvrige norske e-tidsskrift finner du lenker til i Nasjonalbibliotekets base Norske aviser og tidsskrifter på Internett, f.eks. om Flytrafikk / Turistnæring / Reiser / Miljøvern / Kulturminnevern

I Nasjonalbibliotekets base SAMPER får du oversikt over de viktigste norske bibliotekenes tilbud av norske og utenlandske tidsskrift, f.eks. innenfor emnene luftfart / fly- / miljø / aviation.

Muligheten i SAMPER til direkte bestilling av artikkelkopi gjelder når man har lånekort ved et såkalt Bibsys-bibliotek. Men alle kan bestille gjennom sitt lokale bibliotek via e-post, telefon eller henvendelse til en bibliotekar.

Flere alternativer til vanlig «googling»

Bibsys Emneportal, universitets- og høgskolebibliotekenes nettportal, gir lenker til utvalgte nettsteder om f.eks. luftfart og miljøvern.

Detektor er en tilsvarende portal, mer beregnet på skoleelever og ikke-profesjonelle brukere.

Google Scholar er en spesiell søkemotor for faglig innhold. Her slipper du reklame og det meste av «støyen» ved søk i vanlige søkemotorer. Google Scholar gir treff på rapporter, avhandlinger osv. om f.eks. luftfart / / flystøy / miljøvern / avisingsvæske / aviation / aircraft noise, men foreløpig ikke så mye om Rygge lufthavn eller Rygge airport.

Google Book Search lar deg søke og lese i et stort antall trykte bøker (mye på engelsk, men foreløpig lite på norsk og nordisk). Her et par søk på Aviation (luftfart) og aircraft noise (flystøy), begge begrenset til nyere bøker (utgitt etter 2000). NB: Her er det ikke mulig å gjøre utskrifter av boksidene. Men hvis bøkene fins i norske bibliotek kan ditt lokale bibliotek skaffe dem raskt!

Clusty er en søkemotor som grupperer treffene etter emne eller utgiver (se kolonna i venstre kant), noe som kan gi gode ideer til videre søking og lesing. Se f.eks. søk på Rygge + lufthavn og avisingsvæske.

Og husk at biblioteket ditt ...

... kan skaffe minst 689 bøker om luftfart og 8257 om miljøvern! Blant annet. Les mer.

[Tilbake til toppen]

Debatt

Debatt om flyplassen i Rygge og andre beslektede emner kan foregå i mange forskjellige fora. Foreløpig har nok det meste foregått som leserinnlegg i lokalavisene (de trykte), men mulighetene er der for å starte debatter også på Internett:

 • Nettutgaven til Moss Avis åpner for kommentar/debatt til hver artikkel (f.eks. en artikkel om Natur og ungdom som varsler aksjoner). Her fins også et debattforum; temaet "Åpent forum" passer nok best for denne typen debatt.

 • Et søk på " Rygge + fly*" i Google Groups viser enkelte tilløp til relevante debatter på såkalte Usenet-grupper.

 • Cockpitforum finner det sted meningsutvekslinger om luftfart. Klikk på "Go to forum" > Norge og Skandinavia > Åpen post, og søk (funksjonen "Find"). 12 innlegg med ordet "Rygge" pr. mai 2006.

 • Hangarforumet har et eget forum for luftfart. 3 innlegg med ordet "Rygge" pr. mai 2006.

Moss Avis inviterer også enkeltpersoner til å skrive blogg-innlegg. F.eks. har Moss Høyres Tage Pettersen skrevet et innlegg for sivil flyplass som har fått flere kommentarer og motinnlegg.

Andre ivrige debattanter er f.eks. Svenn Sandberg og Jon Michelet (her søk i nettaviser på personnavn + lufthavn eller flyplass).

På norske blogger er det (med unntak av vår egen) foreløpig få innlegg om flyplassplanene i Rygge, men et søk i den nye (betaversjonen) av Sesam BloggsøkRygge + lufthavn ELLER flyplass gir da 18 treff (riktignok ikke alle like relevante). Også Google Blog Search og Technorati gir noen treff, per i dag faktisk noe ulike de i Sesam.

Kanskje blir bloggere som har oppgitt flyreiser som tema på Dagbladets blogging.no mer opptatt av Rygge etter hvert.

På engelsk fins det mange blogger med fokus på aviation (luftfart). WorldPress har en oversikt over innlegg fra ulike blogger. På Findory og Feedster kan man få liknende trefflister.

Ikke bare rykter, men også mer seriøs informasjon kan bli kjent aller først på bloggene, før den kommer i aviser eller radio. De fleste blogger har også kommentarmuligheter, slik at det kan oppstå debatt.

Men hva er egentlig en blogg? Les om det på Wikipedia.[Tilbake til toppen]

Myndigheter

Regjering, departementer m.m.:

Forsvarsdepartementet har ansvar for den militære delen av flyplassen. Her et søk på « Rygge + lufthavn» på FDs nettsted.
Luftforsvaret innehar konsesjonen til den sivile flyplassen, og samarbeidet deres med RSL, driftsselskapet for den sivile delen, vil være omfattende. Her et søk på « Rygge + lufthavn» på Forvarets nettsted.

Samferdselsdepartementets rolle er bl.a. å tildele konsesjoner for sivil luftfart. De har en egen side med pressemeldinger, taler og artikler knyttet til luftfart.
Miljøverndepartementet er landets høyeste myndighet når det gjelder natur- og miljøvern, noe flyplassen vil påvirke.

Stortinget:

Søk på «Rygge sivile lufthavn» i Stortingsdokumenter gir få ferske treff. Denne saken er blitt avgjort over lengre tid. Det blir 6 treff i spørretimespørsmål fra 2002 til i dag (pr juni -06).

Fylkeskommunen:

Østfold fylkeskommune er deleier og dermed part i saken. Her er et søk på «Rygge + lufthavn» på deres nettsted. Her fins bl.a. sakens historikk fra 1998-2004.

Kommunene:

Kommunene Rygge og Råde og deretter Moss og Våler er mest berørt av planene, både nærings- og miljømessig. Vi har laget en Rollyo som omfatter nettstedene deres, og der aktuelle saksdokumenter o.a. fanges opp. Her et søk på « Rygge + lufthavn» i Rollyoen.
NB: Trefflistene særlig i denne Rollyoen er ikke uttømmende; bl.a. hos Moss kommune er mange sakspapirer lagret som bildefiler og tekstene dermed ikke søkbare.
Biblioteket har alle sakspapirer og protokoller for kommunens styrer og utvalg.

[Tilbake til toppen]

Partiene

Partiprogrammene til fylkesvalgtinget i 2003 er lett tilgjengelige via NSDs Partiveven (klikk på det enkelte partinavnet i høyre kolonne). Søk på «Rygge» gir treff i 9 partiprogrammer.

Å finne ut hva politikerne mener per dato kan forsøkes ved hjelp av nyhetssøk, der man kombinerer søk på saken (et ord eller uttrykk) og et parti- eller politikernavn, f.eks. dette søket i Sesam Nyheter: Rygge + lufthavn + «Ulf Leirstein». Se mer om nyhetssøk.

I Bibliotekenes Parti-Rollyo blir det en del treff på Rygge + lufthavn (eller) flyplass.

NB1: Denne rollyoen dekker i utgangspunktet domenene/nettstedene til rikspartiene. Men i noen tilfeller er fylkes- og lokallagenes hjemmesider underavdelinger av rikspartienes. Dermed kan rollyoen gi inntrykk av at disse partiene er mer aktive enn andre i RSL-saken. Men det kan skyldes at andre partiers lokalag har egne domener/nettsteder og dermed ikke tas med i «riksparti-rollyoen». Da må man søke hos hvert enkelt lokalparti

NB2: Noen lokalpartier har adresser/URL-er som skulle tilsi at de inneholder lokalt stoff, men inntil de eventuelt produserer eget innhold, fylles sidene automatisk med «riks-stoff»). Disse lokalpartienes hjemmesider bør av disse ulike grunnene sjekkes - i tillegg til rollyoen:

Moss: Høyre, Arbeiderpartiet, Rød Valgallianse.

Rygge: Høyre (p.t. lite lokalt innhold), Frp (p.t. lite lokalt stoff, unntatt personer og adresser),

Råde: Høyre, Frp (p.t. lite lokalt stoff, unntatt personer og adresser),

Våler: Høyre, Frp (p.t. lite lokalt stoff, unntatt personer og adresser),

Østfold: Høyre, Frp har ikke lokalt stoff på ostfold.frp.no, derimot mer her, men dette ligger på «riks-domenet» og er dermed inkludert i rollyoen.

NB3: På nettsteder som ikke har internsøk kan man bruke Google site-search, eller på norsk Domenespesifikt søk, og likevel finne det man er ute etter. PS: Det er likevel ikke så enkelt på Moss Aps nettsted, da de ligger på det store domenet home.no, sammen med tusenvis private hjemmesider som dermed også blir med i søket.

Østfold fylkeskommune har en oversikt over partigruppene i fylkestinget.

Hva politikerne (og andre) eventuelt mente tidligere, f.eks. før valget i 2003 eller 1999, kan finnes i avisene fra den tida. De finnes på Moss bibliotek eller også i avisbasen Atekst, som flere av bibliotekene abonnerer på.

[Tilbake til toppen]

Viktige dokumenter, rapporter o.a.

Her fins lenker til sentrale dokumenter og rapporter på Internett. Ikke alt er på Internett, men fins trykt på biblioteket. Særlig Rygge bibliotek tar ansvar for å ha en mest mulig komplett samling.

PS: Aktørene, inklusive offentlige instanser, oppfordres til å legge ut sine dokumenter og melde fra til oss så denne oversikten kan bli komplett. Vår redaksjon vil selv skanne og legge ut flest mulig dokumenter, innenfor begrensningene av Åndsverkloven.

Nyeste dokument øverst:

Avtaleverket består av følgende deler (pdf-filer):

Særavtale ang. Rygge m/ vedlegg 1 og vedlegg 2 (kart), Prosjektavtale, Investeringsavtale, Festeavtale m/ vedlegg (kart), samt Samarbeidsavtale Forsvaret/Avinor 2004 m/ vedlegg og Rammeavtale mellom Forsvars- og Samferdselsdept. fra 1999.

[Tilbake til toppen]

Andre lenker[Tilbake til toppen]

Spør biblioteket

Seks dager i uka og hele året er ett eller flere bibliotek i distriktet ditt parat til å svare på spørsmål, søke for deg på Internett og i bibliotekkataloger og med å skaffe deg bøker, aviser og tidsskrift – også raskt tilkjørt fra andre bibliotek.

Svartjenester på e-post, chat, sms og telefon


Over 200 norske bibliotekarer bemanner den landsdekkende tjenesten Biblioteksvar, der du kan spørre om hva som helst og få svar på e-post seinest dagen etter. Haster det kan du spørre ved hjelp av chat og få svar mens du venter,. Og det koster ingenting. Se brosjyre og reklamevideo om tjenesten.

Universitetsbiblioteket i Trondheim, «ingeniørbiblioteket» framfor noe i Norge, har også en svartjeneste. Her kan du stille faglige spørsmål om f.eks. Samferdsel.


Bibliotekene i Mossedistriktet svarer også på spørsmål.

Bøker, tidsskrift og aviser

På biblioteket kan du selvfølgelig låne bøker og annet materiale. Det vi ikke har, kan du få via fjernlån i løpet av et par dager.

I webkatalogen til Biblioteket Østfold (felleskatalogen for alle bibliotekene i fylket) kan du finne alle bibliotekenes bøker i ett søk. Østfoldbibliotekene er raskest i landet når det gjelder fjernlån av bøker og artikkelkopier. Vi har tilgang til 1,5 millioner bøker på én dags varsel (forutsatt at boka ikke er utlånt).

Her søk på "luftfart" og "miljøvern" i Bibsys (som omfatter trykte bøker og e-bøker i de aller fleste norske fagbibliotek pluss Nasjonalbiblioteket).

Mulighetene til direkte bestilling via Internett varierer noe fra bibliotek til bibliotek. En annen mulighet er e-post og telefon til ditt lokale bibliotek.

Mange tidsskrift finnes fortsatt ikke på Nettet. I SAMPER får du oversikt over de viktigste norske bibliotekenes tilbud av norske og utenlandske tidsskrift, f.eks. innenfor emnene luftfart / fly- / miljø / aviation.

Muligheten i SAMPER til direkte bestilling av artikkelkopi gjelder når man har lånekort ved et såkalt Bibsys-bibliotek. Men alle kan bestille gjennom sitt lokale bibliotek via e-post, telefon eller henvendelse til en bibliotekar.

Portalen X-port ved Universitetsbiblioteket i Oslo tillater søk i baser med mange ulike typer innhold samtidig; alt fra bibliotekkataloger, via lenkesamlinger til elektroniske bøker og artikler. Alle får tilgang til noe, men mye krever passord og tilknytning til universitetet som student eller ansatt.

Se også en oversikt over alle de ulike kildetypene som er tilgjengelige via det norske og internasjonale biblioteknettverket.

[Tilbake til toppen]


Internettsøking og kvalitet


Når du har lest og klikket en del på denne siden har du ganske sikkert lært noe nytt om mulighetene for kunnskapssøking på Internett. Vi bibliotekarer ønsker å dele denne kunnskapen med folk, derfor lager vi veiledninger på ulike nivåer:

Grunnleggende søkeferdigheter:

Avanserte søkemetoder og -verktøy:

Kvalitetssikring av stoff på Nettet

Én ting er søkejobben, men en annen ting trefflistene i søkemotorene. For uansett hvor presis man søker kan tilsynelatende interessante treff vise seg å være amatørsider og tøys eller også useriøse sider utfra et faglig standpunkt. Her er noen artikler og kurs om kvalitetsvurdering av ressurser på Nettet:Wikipedia

Det gratis nettleksikonet Wikipedia krever litt ekstra omtale: I dette verdens klart største og flerspråklige oppslagsverket kan hvem som helst skrive nye og endre eksisterende artikler og formuleringer. Følgelig må du som bruker være oppmerksom og kritisk, f.eks. når det gjelder mange kontroversielle emner, der partene også kan være svært aktive skribenter på Wikipedia.

Undersøkelser tyder likevel på at feil og unøyaktigheter forekommer omtrent like ofte i kommersielle leksika.

En av Wikipedias viktigste egenskaper er den ofte svært raske oppdateringen når noe skjer. Dette varierer fra emne til emne og skjer gjennomsnittlig raskere på de store språkene.

Tips 1: Artiklene er slett ikke alltid bare oversettelser av artikler på andre språk. Litt forskjellige vinklinger i f.eks. de skandinaviske artiklene kan ofte fungere utfyllende og øke det totale utbyttet (lenker til artikler på andre språk står i venstre marg/kolonne).

Tips 2: I Clusty kan man avgrense søket til Wikipedia (engelsk versjon) og da få treffene gruppert emnevis i en meny. Her f.eks. et søk på Aviation.

Les mer om Wikipedia: Høgskolebiblioteket i Vestfold / Aftenposten /

[Tilbake til toppen]

Pdf-filer: Noen av filene vi har lenket til på denne siden er såkalte pdf-filer. De krever programmet Adobe Reader for å kunne åpnes. Programmet kan lastes ned gratis herfra.

Kontakt:

Redaksjonen: e-post (send oss forslag om forbedringer!)

Bibliotekene – telefon, adresser og e-post på hjemmesidene: Rygge / Moss / Råde / Våler

Alle norske bibliotek: Nasjonalbibliotekets adressekatalog

[Tilbake til toppen]

Denne siden er samtidig en pilot for konseptet Biblioteket tar saka