Rett på sak

- biblioteket går til kildeneDu har (antakelig) kommet hit etter å ha studert dummyen til (den tenkte) tjensten Rett på sak.

Dette er en ny type bibliotektjeneste, lansert sommeren 2006, der man tenker seg (for dette eksisterer foreløpig bare som en idé - pr september 2006) at bibliotekarer hver morgen pløyer aviser og skummer nyheter på Internett (det må man jo uansett gjøre som bibliotekar), for så å «videreforedle» disse for bibliotekbrukerne – særlig de elektroniske brukerne, og de blir stadig flere.

Ved den daglige avislesinga merker bibliotekarene seg viktige saker av den typen folk pleier å stille spørsmål om. Der det i artiklene vises til dokumenter, rapporter osv. søker og finner bibliotekarene lenker til sjølve dokumentene (det er ofte ikke så vanskelig, for den som kan det. Ofte går det også greit å be utgiverne om å legge ut dokumenter som ikke er lagt ut ennå).


For det er jo sjelden avisene går i dybden, og i beste fall trykker de bare korte sitater fra kildene. De er heller ikke spesielt ivrige med å lenke opp til primærkilder. For hvis leserne bruker tid på sånt så leser de jo mindre i sjølve avisa – og får med seg færre annonser! Men sånne kommersielle hensyn trenger ikke biblioteka ta!


Så skriver bibliotekaren en enkel tekstbit; en sammenstilling av lenka til artikkelen, samt lenker til refererte dokument pluss kanskje til et søk på det aktuelle emnet i emnportalen Detektor og/eller Bibsys emneportal, også dette tjenester som norske bibliotek står bak. Samt søk på aktuelle bøker i en felleskatalog (i dummyen har vi gjort sånne søk i Bibsys, fagbibliotekas felleskatalog, men om et år eller to har vi en felleskatalog for alle norske bibliotek).

Disse tekstene legges så ut på bibliotekets hjemmeside, godt synlig, i en spalte med en overskrift som den ovenfor.

Lokale saker tar det lokale biblioteket seg av, eventuelt utveksler man tekster med biblioteket i nabokommunen angående regionale saker. Kanskje er også fylkesbiblioteket med på dette.

Saker med nasjonal rekkevidde i riksaviser og -media kan man tenke seg at tas hånd om av en redaksjon organisert som et nettverk av samarbeidende bibliotek. En ansvarlig redaktør og et minimum av teknisk ekspertise, samt midler til markedsføring, er betalt over statsbudsjettet.

Disse riks-sakene blir synlige på de lokale bibliotek-hjemmesidene ved at en enkel kode - et script – legges inn, sånn at spalten hele tida blir oppdatert via Internett når det legges ut nye saker og når det blir gjort endringer og tilføyelser på en sak.

Aporopos det siste; man kan tenke seg at også bibliotekarer som ikke er med i redaksjonen kan bidra til å gjøre disse tekstene best mulig. Det kan skje ved at de leser de tekstene/sakene som alt er lagt ut eller som det jobbes med (på en intern side) og kommer med innspill til forbedringer. Kanskje kan de også gå inn med passord og redigere tekstene direkte, hvis disse ligger på en wiki.

Alle sakene bør etter hvert bli tilgjengelig i et åpent arkiv.

Rett på sak er en variant tilknytta konseptet BTS – Biblioteket tar saka, også det lansert sommeren 2006.