MAL for Biblioteket-tar-saka-sider (BTS), versjon 1.0

Denne sida har to formål: Å vise elementer som bør eller kan tas med på ei BTS-side - og å fungere som mal for å lage nye BTS-sider.

Tabellen nedenfor kan kopieres og lagres som html-dokument og deretter redigeres i f.eks. Openoffice Writer, som har en grei wysiwyg-funksjon. Men for all del, bruk også fantasien og menneskelige og tekniske ressurser til å lage mer spenstige BTS-sider! Små bilder og illustrasjoner skader for eksempel ikke, men husk da opphavsretten! Wikimedia Commons har bildestoff som kan brukes fritt eller på visse vilkår.

Strukturen og bakgrunnsfargene er her de samme som på BTS-piloten Biblioteket tar saka: Sivil flyplass på Rygge. Men det er ikke ment som noen standard; velg med fordel andre farger! Tabellformen er heller ingen vedtatt standard. Hvis omfanget av informasjonen er mindre, kan ei «flat» fil med avsnittene under hverandre være godt nok. Men en innholdsfortegnelse, der overskriftene samtidig er interne lenker ned til underavdelingene, kan uansett være god sørvis for brukerne.

Hvilke av disse elementene/underavdelingene (eller andre) som man velger å ta med, avhenger av hvor innfløkt ei sak er, hvor mye stoff som finnes og hvor god tid biblioteket har til å jobbe med etablering og vedlikehold. Det vil sikkert i mange tilfeller være fornuftig å lage enklere BTS-sider enn det denne maksimmus-malen legger opp til!

Tekst i kursiv i denne malen er forklaringer beregna på utviklerne av nye sider. Kursivtekstene må altså lukes ut før fullføring av den nye BTS-sida.

Hakeparenteser [ ] er brukt der tekst, lenker osv. skal tilpasses lokale behov.

Kom gjerne med forslag til forbedringer av denne malen. Send da en e-post til aericson (at) frisurf (dot) no.

Lykke til!

(og husk å sende en e-post om den nye BTS-sida deres til aericson (at) frisurf (dot) no, så blir den oppført på BTS)Biblioteket tar saka:

[Tittel/navn på sida/tjenesten]

[Hvem står bak + kort utdyping om formålet, f.eks.: «(Navn) bibliotek står bak denne ressurssamlinga – en tjeneste for både motstandere og tilhengere av (temaet)»]

Kort om [saka]

internlenke til underavd

Nyheter

internlenke til underavd

Aktuelle tema

internlenke til underavd

Fagstoff

internlenke til underavd

Debatt

internlenke til underavd

Myndigheter

internlenke til underavd

Partiene

internlenke til underavd

Viktige dokumenter

internlenke til underavd

Andre lenker

internlenke til underavd

Spør biblioteket

internlenke til underavd

Nettsøk og kvalitet

internlenke til underavd


Kort om [navn på saka] intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Kort tekst generelt om saka – opprinnelse, parter i konflikten osv. Lenker til partenes eventuelle nettsteder.

Se eksempel på sida om flyplassen i Rygge.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Nyheter intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Eventuelt: Informasjon om og lenke til blogg som biblioteket oppretter i sakas anledning

(... på f.eks. Wordpress.com; de har et vennlig grensesnitt for oppretting og publisering. Det fins flere slike gratis bloggtilbud, men også løsninger for bruk på egen sørver). Hensikten med egen tema-blogg: Å informere om siste nytt på denne sida og evt. andre aktualiteter rundt saka.) Informér om mulighet for å abonnere på bloggens RSS-feed. (NB: En slik blogg er god bibliotek-PR. Også lokalpresse og -forvaltning vil ha nytte av dette! Men hvis det skjer mye vil det kunne kreve en del tid å følge løpende opp med nyheter.

Se forslag til tekst på pilot-BTS-en.

Eksempel på BTS-blogg med relativt grundig oppfølging: Bibliotekenes flyplassblogg)

Siste nytt i norske nettaviser

Her presenterer vi noen nærliggende faste søk for å vise mulighetene.

 • Søk i Sesam Nyheter på [søk-url på aktuelt emne]

 • Kvasir Nyheter [søk-url på aktuelt emne]

 • Med Yahoo! News kan du på en enkel måte avgrense nyhetene til [siste 30 døgn - søk-url på aktuelt emne] eller [siste døgn - søk-url på aktuelt emne].

Du kan også søke i den enkelte avisa, men de tre nevnte tjenestene dekker de fleste nettavisene i ett og samme søk. I motsetning til «vanlige» søk i søkemotorer er disse nyhetssøkene svært hyppig oppdatert. Alle søketjenestene har lenker til «søketips» el.l. for mer avanserte søk og avgrensninger.

Legg ut lenker til evt. samlesider av artikler hos lokalaviser.

På samme måte faste søk i riksavisenes nettutgaver, dersom de har noe særlig om saka.

Nasjonalbibliotekets base Norske aviser og tidsskrifter på Internett har lenker til alle norske nettaviser, tidsskrift og nyhetsorienterte nettsteder med innhold tilgjengelig i et eller annet omfang. Her er lista over [lenke til søk på f.eks. fylkets aviser].

For å få FULL OVERSIKT over nyhetsbildet trenger du BIBLIOTEKET, som også har avisenes PAPIRUTGAVER! De trykte avisene inneholder mer stoff enn nettutgavene. Innholdet kan også være forskjellig på nett og papir, særlig når det gjelder leserinnlegg og debatt. I tillegg viser det seg at innholdet i nettutgavene lett kan bli utilgjengelig av ulike grunner. [NN] bibliotek har de aktuelle lokalavisene komplett, enten på papir eller mikrofilm. Vi kan også søke for deg etter avisstoff o.a. i databaser vi abonnerer på, særlig Atekst som rommer alle artikler som har stått i papirutgavene til nær 20 riks- og regionaviser tilbake til 1980- og -90-tallet (det vi ikke har direkte tilgang til, skaffer vi fra andre bibliotek). På biblioteket har du GRATIS tilgang til alt dette!

Haster det veldig får du direkte tilgang til aviser i elektronisk pdf-format på BuyAnd Read. Disse er identiske med papirutgavene. Men her kan du ikke søke på ord i tekstene, så du må vite hvilken avis og dato du er ute etter. BuyAndRead er en betalingstjeneste.

Se også eksempel på sida om flyplassen i Rygge.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Aktuelle tema intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Hvis enkelte del-tema utmerker seg som ekstra interessante kan de gis ekstra dekning her. Dermed vil dette kunne bli en ganske dynamisk underavdeling, der temaer dukker opp og tas vekk over tid. Presenter gjerne «spesialverktøy» for de aktuelle del-temaene her.

Se eksempel på sida om flyplassen i Rygge.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Fagstoff intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Skaff deg først en oversikt over emnet

Da er en leksikonartikkel en god start:

Norsk og nordisk:

 • Store norske leksikon lar deg lese begynnelsen av artiklene gratis. Gå til biblioteket så du kan få lese alt, eller slå opp i den trykte utgaven.

 • Caplex er gratis, men har svært korte artikler

 • Dugnadsleksikonet Wikipedia har versjoner på bl.a. norsk; bokmål og nynorsk, svensk og dansk, samt på samisk (svært få artikler p.t.). Bibliotekene har utviklet en Rollyo for samtidig søk i alle de skandinaviskspråklige Wikipedia-utgavene. Denne er særlig nyttig ved søk på personnavn, institusjoner og ord og begrep som er felles for to eller flere av språkene. (Les mer om Wikipedia her [intern lenke til underavd. for Internettsøking og kvalitet]).

Engelskspråklig:

Answers.com tilbyr oppslag i flere leksika og kilder samtidig, f.eks. på [søk-url på emne/søkebegrep på engelsk]

Tjenesten OneLook gir treff i et stort antall leksika og ordbøker samtidig. f.eks. på [søk-url på emne/søkebegrep på engelsk]. NB: Legg merke til funksjonen «Jump to»; gruppering av treffene etter emne og opprinnelse.

Av leksikaene bør enkelte nevnes spesielt:

 • Columbia (gratis og ganske omfattende og oppdatert)

 • Britannica (bare en brøkdel av hver artikkel er gratis, men spør om biblioteket ditt har abonnement eller kan bestille en utskrift fra andre)

 • Wikipedia (gratis og svært omfattende; særlig den engelskspråklige utgaven. Les mer om det her [intern lenke til underavd. for Internettsøking og kvalitet])

Søk på Internett

Eventuelt: NYHET:

Eventuelt: I Bibliotekenes [emne]-Rollyo [lenke til rollyoen] kan du søke på f.eks. ordet [aktuelt søkebegrep m. søk-url] i et utvalg nettsteder håndplukket av bibliotekarer. Sammenliknet med Google og de fleste andre søkemotorene slipper du mengdene med uaktuelle treff og annonser (Les mer om Rollyo og om BibliotekRollyo).

Disse nettstedene har vi tatt med i Rollyoen ovenfor:

[liste over nettstedene; navn + url, samt evt. kort presentasjon]

Hvis saka/debatten har flere aspekter kan/bør det lages en Bibliotek-Rollyo for hver av dem, se eksempelet med flyplassen på Rygge, der vi lagde Rollyoer både for luftfart og miljøvern. Les mer på bloggen "Bibliotekenes Rollyoer".

Alle [øvrige] norske e-tidsskrift finner du lenker til i Nasjonalbibliotekets base Norske aviser og tidsskrifter på Internett, f.eks. om [aktuelt emne].

I Nasjonalbibliotekets base SAMPER får du oversikt over de viktigste norske bibliotekenes tilbud av norske og utenlandske tidsskrift, f.eks. innenfor emnene [aktuelt søkebegrep m. søk-url].

Muligheten i SAMPER til direkte bestilling av artikkelkopi gjelder når man har lånekort ved et såkalt Bibsys-bibliotek. Men alle kan bestille gjennom sitt lokale bibliotek via e-post, telefon eller henvendelse til en bibliotekar.

Flere alternativer til vanlig «googling»

Bibsys Emneportal, universitets- og høgskolebibliotekenes nettportal, gir lenker til utvalgte nettsteder om f.eks. [aktuelt søkebegrep m. søk-url].

Detektor er en tilsvarende portal, mer beregnet på skoleelever og ikke-profesjonelle brukere.

Google Scholar er en spesiell søkemotor for faglig innhold. Her slipper du reklame og det meste av «støyen» ved søk i vanlige søkemotorer. Google Scholar gir treff på rapporter, avhandlinger osv. om f.eks. [aktuelt søkebegrep m. søk-url].

Google Book Search lar deg søke og lese i et stort antall trykte bøker (mye på engelsk, men foreløpig lite på norsk og nordisk). Her et søk på [aktuelt søkebegrep m. søk-url]. NB: Her er det ikke mulig å gjøre utskrifter av boksidene. Men hvis bøkene fins i norske bibliotek kan ditt lokale bibliotek skaffe dem raskt!

Clusty er en søkemotor som grupperer treffene etter emne eller utgiver (se kolonna i venstre kant), noe som kan gi gode ideer til videre søking og lesing. Se f.eks. søk på [aktuelt søkebegrep m. søk-url].

Og husk at biblioteket ditt ...

... kan skaffe minst [antall] bøker om [emne A] og [antall] om [emne B]! Blant annet. Les mer [intern lenke til underavd. for Spør biblioteket].

Intern lenke: Tilbake til toppen

Debatt intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Debatt om [temaet] og andre beslektede emner kan foregå i mange forskjellige fora. Noe debatt skjer via leserinnlegg i lokalavisene (de trykte), men mulighetene er der for å starte debatter også på Internett:

Eventuelt: Nettutgaven til [lokalavisa/-ene + lenke(r)] åpner for kommentar/debatt til hver artikkel (f.eks. [lenke til en aktuell artikkel]). Avisa har også et debattforum [evt. lenke dit].

Eventuelt: Et søk på [aktuelt søkebegrep m. søk-url] i Google Groups viser relevante debatter på såkalte Usenet-grupper.

Eventuelt: På [navn på evt. vev-forum m. lenke] finner det sted meningsutvekslinger om [emnet]. [Antall] innlegg med ordet [søkebegrep] pr. [dato].

Eventuelt: [Navn på lokalavis m. lenke] inviterer også enkeltpersoner til å skrive blogg-innlegg. F.eks. har [personnavn m. lenke til bloggen hennes/hans] skrevet innlegg om [saka].

Eventuelt: Andre ivrige debattanter er f.eks. [personnavn m. søk-url i Sesam Nyheter] og [personnavn m. søk-url i Sesam Nyheter] (her søk i nettaviser på personnavn + [tema]).

Eventuelt: På norske blogger er det (med unntak av vår egen) [mange/noen/få/ingen] innlegg om [temaet]. Hvis noen: Her søk på Sesam Blogsøk [søk-url på temaet].

Eventuelt: Engelskspråklige og andre blogger kan gjennomgås ved hjelp av f.eks. Google Blog Search eller Technorati.

Ikke bare rykter, men også mer seriøs informasjon kan bli kjent aller først på bloggene, før den kommer i aviser eller radio. De fleste blogger har også kommentarmuligheter, slik at det kan oppstå debatt.

Men hva er egentlig en blogg? Les om det på Wikipedia.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Myndigheter intern lenke fra innholdsfortegnelsen

I den grad offentlige myndigheter er involvert, noe de ofte er på en eller annen måte, kan det være interessant å ha en slik underavdeling for dette. Det kan være aktuelt å følge den vanlige 4-delinga: Regjering og aktuell(e) departement(er) / Stortinget / Fylkeskommunen / Kommunen(e). Med lenker til hvert enkelt.

For hvert nivå kan man skrive kort om nivåets rolle i den aktuelle debatten/konflikten og evt lenke opp til noen søk på aktuelle begrep hos hver enkelt.]

Forslag til tilføyelse:

Biblioteket har alle sakspapirer og protokoller for [fylkeskommunens/kommunens osv.] styrer og utvalg.

Se også eksempel på sida om flyplassen i Rygge.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Partiene intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Partiprogrammene til bl.a. [type valg + årstall] er lett tilgjengelige via NSDs Partiveven (klikk på det enkelte partinavnet i høyre kolonne). Her kan man også søke på aktuelle begrep i alle programtekstene.

Å finne ut hva politikerne mener per dato kan forsøkes ved hjelp av nyhetssøk i nettaviser, der man kombinerer søk på saken (et ord eller uttrykk) og et parti- eller politikernavn, f.eks. dette søket i Sesam Nyheter: [søk-url på sak + navn på politiker]. Se mer om nyhetssøk [intern lenke til underavdelinga Nyheter, ovenfor].

I Bibliotekenes Parti-Rollyo blir det p.t. [antall] treff på [aktuelt emne/søkebegrep].

NB1: Denne rollyoen dekker i utgangspunktet domenene/nettstedene til rikspartiene. Men i flere tilfeller er fylkes- og lokallagenes hjemmesider underavdelinger av rikspartienes. Dermed kan søk i denne rollyoen gi inntrykk av at disse partiene er mer aktive enn andre når det gjelder [saken]. Der partiers lokalag har egne domener/nettsteder må man altså finne dette og søke der.

NB2: Noen lokalpartier har adresser/URL-er som normalt skulle tilsi at de inneholder lokalt stoff, men det viser seg at inntil de eventuelt produserer eget innhold fylles sidene automatisk med «riks-stoff». Disse lokalpartienes hjemmesider bør av disse grunnene sjekkes - i tillegg til rollyoen:

[Kulepunktliste: Kommunepartinavn m. lenke til lokalpartiets hjemmeside]

NB3: På nettsteder som ikke har internsøk kan man bruke Google site-search, eller på norsk domenespesifikt søk, og likevel finne det man er ute etter.

Hva politikerne (og andre) eventuelt mente tidligere, f.eks. før valget i 2003 eller 1999, kan finnes i avisene fra den tida. De finnes på [navn] bibliotek eller også i avisbasen Atekst, som biblioteket abonnerer på (eventuelt).

Intern lenke: Tilbake til toppen

Viktige dokumenter intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Her fins lenker til sentrale dokumenter og rapporter på Internett om [saka]. Ikke alt er på Internett, men fins trykt på biblioteket.

NB: Aktørene, inklusive offentlige instanser, oppfordres til å legge ut sine dokumenter og melde fra til [e-postlenke] så oversikten kan bli komplett.

Eventuelt: Biblioteket kan også ta på seg å skanne og legge ut dokumenter, innenfor begrensningene av Åndsverkloven.

Nyeste dokument øverst:

 • [Dokument m. lenke og litt forklaring]

 • [Dokument m. lenke og litt forklaring]

 • osv.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Andre lenker intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Her listes andre aktuelle lenker, f.eks. til interesseorganisasjoner, forskningsinstitutter o.a. Denne underavdelinga kan være spesielt viktig hvis man ikke oppretter egne Rollyoer der det vil være naturlig å innlemme denne typen organisasjoner.Se også eksempel på sida om flyplassen i Rygge. • [navn m lenke]

 • [navn m lenke]

 • osv.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Spør biblioteket intern lenke fra innholdsfortegnelsen

Seks dager i uka og hele året er ett eller flere bibliotek i distriktet ditt parat til å svare på spørsmål, søke for deg på Internett og i bibliotekkataloger og med å skaffe deg bøker, aviser og tidsskrift – også raskt tilsendt fra andre bibliotek. (Du får varsel i posten [eventuelt: eller på e-post eller sms] når materialet kan hentes).

Svartjenester på e-post, chat, sms og telefon

Over 200 norske bibliotekarer bemanner den landsdekkende tjenesten Biblioteksvar, der du kan spørre om hva som helst og få svar på e-post seinest dagen etter. Haster det kan du spørre ved hjelp av chat og få svar mens du venter,. Og det koster ingenting. Se brosjyre og reklamevideo om tjenesten.

Info m. lenke til evt andre (fag)bibliotek o.a. med temaet som spesialområde, og som kan svare på referansespørsmål fra publikum. NB: Greit å spørre dem først!


Biblioteket ditt svarer også på spørsmål.

Bøker, tidsskrift og aviser

På biblioteket kan du selvfølgelig låne bøker og annet materiale. Det vi ikke har, kan du få via fjernlån i løpet av et par dager.

Søk gjerne sjøl i katalogene til [fylkesbibliotekets webkatalog m. lenke] eller felleskatalogene Norsk Samkatalog eller Bibsys (som begge omfatter trykte bøker og e-bøker m.m. i de viktigste norske bibliotek pluss Nasjonalbiblioteket).

Her søk i Bibsys på: [søkebegrep A m. søk-url ] og [søkebegrep B m. søk-url].

Mulighetene til direkte bestilling via Bibsys varierer noe fra bibliotek til bibliotek. En annen mulighet er e-post eller telefon til ditt lokale bibliotek og få dem til å bestille.

Mange tidsskrift finnes fortsatt ikke på Nettet. I SAMPER får du oversikt over de viktigste norske bibliotekenes tilbud av norske og utenlandske tidsskrift, f.eks. innenfor emnene [søkebegrep A m. søk-url] og [søkebegrep B m. søk-url].

Muligheten i SAMPER til direkte bestilling av artikkelkopi gjelder når man har lånekort ved et såkalt Bibsys-bibliotek. Men alle kan bestille gjennom sitt lokale bibliotek via e-post, telefon eller henvendelse til en bibliotekar.

Portalen X-port ved Universitetsbiblioteket i Oslo tillater søk i baser med mange ulike typer innhold samtidig; alt fra bibliotekkataloger, via lenkesamlinger til elektroniske bøker og artikler. Alle får tilgang til noe, men mye av dette krever passord og tilknytning til universitetet som student eller ansatt.

Se også en oversikt over alle de ulike kildetypene som er tilgjengelige via det norske og internasjonale biblioteknettverket.

Intern lenke: Tilbake til toppen

Internettsøking og kvalitet intern lenke fra innholdsfortegnelsen
Når du har lest og klikket en del på denne siden har du ganske sikkert lært noe nytt om mulighetene for kunnskapssøking på Internett. Vi bibliotekarer ønsker å dele denne kunnskapen med folk, derfor lager vi veiledninger på ulike nivåer:

Grunnleggende søkeferdigheter:

Avanserte søkemetoder og -verktøy:

Kvalitetssikring av stoff på Nettet

Én ting er søkejobben, men en annen ting trefflistene i søkemotorene. For uansett hvor presis man søker, kan tilsynelatende interessante treff vise seg å være amatørsider eller også useriøse sider utfra et faglig standpunkt. Her er noen artikler og kurs om kvalitetsvurdering av ressurser på Nettet:Wikipedia

Det gratis nettleksikonet Wikipedia krever litt ekstra omtale: I dette verdens klart største og flerspråklige oppslagsverket kan hvem som helst skrive nye og endre eksisterende artikler og formuleringer. Følgelig må du som bruker være oppmerksom og kritisk, f.eks. når det gjelder mange kontroversielle emner, der motstandere i virkelighetens verden også kan være svært aktive skribenter på Wikipedia.

Undersøkelser tyder likevel på at feil og unøyaktigheter forekommer omtrent like ofte i kommersielle leksika.

En av Wikipedias viktigste egenskaper er den ofte svært raske oppdateringen når noe skjer. Dette varierer fra emne til emne og skjer gjennomsnittlig raskere på verdensspråkene.

Tips 1: Artiklene er slett ikke alltid bare oversettelser av artikler på andre språk. Litt forskjellige vinklinger i f.eks. de skandinaviske artiklene kan ofte fungere utfyllende og øke det totale utbyttet (lenker til artikler på andre språk står i venstre marg/kolonne).

Tips 2: I Clusty kan man avgrense søket til Wikipedia (engelsk versjon) og da få treffene gruppert emnevis i en meny. Her f.eks. et søk på [aktuelt søkbegrep på engelsk m. søk-url].

Les mer om Wikipedia: Høgskolebiblioteket i Vestfold / Aftenposten /

Intern lenke: Tilbake til toppen

Pdf-filer: Noen av filene vi har lenket til på denne siden er såkalte pdf-filer. De krever programmet Adobe Reader for å kunne åpnes. Programmet kan lastes ned gratis herfra.Intern lenke: Tilbake til toppen

Kontakt:

Redaksjonen: [e-postlenke]. Send oss forslag om forbedringer!

[NN] bibliotek – telefon, adresser og e-post [lenke til side med kontakt-info]